Import produktov

Pre importy produktov sme pridali novú možnosť Vyberte spôsob aktualizácie množstva produktov, ktoré vám dávajú možnosť vybrať Súčet alebo Nahradiť. Voľba Súčet sčíta produkty v sklade s importovanými produktmi, zatiaľ čo voľba Nahradiť nahradí zásoby produktov vo vybranom sklade.

Okrem toho môže zostava posúdiť stav produktu pomocou dvoch stĺpcov: warehouse_quantity a stock_level. Ak sú v importe uvedené oba tieto atribúty, zahrnieme v závislosti na určitých podmienkach iba jeden z nich:

  • V prípade, že je sklad deaktivovaný, berieme do úvahy hodnotu stock_level.
  • Ak je však sklad povolený, berie sa do úvahy hodnota warehouse_quantity a stock_level sa berie do úvahy iba v prípade, že hodnota množstvo_skladu nie je vôbec poskytnutá.

Bola pridaná aj možnosť zahrnúť pole warehouse_id do súboru importu. Keď teraz vytvoríte skladový doklad a aktualizujete množstvo produktov, systém použije na určenie hodnoty warehouse_id nasledujúce zdroje:

  •     Najprv systém prevezme warehouse_id z položky produktu.
  •     Ak je pole warehouse_id v položke prázdne, systém použije nastavenie z Ďalšie nastavenia -> Sklad.
  •     Ak je pole warehouse_id na položke aj pole Ďalšie nastavenia -> Nastavenie skladu prázdne, potom systém automaticky použije hodnotu warehouse_id z hlavného skladu priradeného k účtu.

Tieto zmeny majú zlepšiť využitie možností skladu.

 

Filtrovanie faktúr po kategórií

Vo filtri Kategórie na zozname faktúr sme po výbere možnosti filtra --bez kategórie-- pridali zaškrtávacie políčko Hľadajte tiež v produktoch. Táto funkcia umožňuje presnejšie vyhľadávanie požadovaných faktúr.

 

Užívatelia a oprávnenia

Bola upresnená rola Užívateľ, ktorá ho oprávňuje na prezeranie štatistík na dashboarde a taktiež mu umožňuje náhľad súhrnu na zoznamy dokumentov. Ak chcete takú rolu svojmu Užívateľovi priradiť, nájdete ju v Nastavenia > Užívatelia > Role > Pridať nové pole.

Upozorňujeme, že obmedzenia možno nájsť aj v časti Nastavenia účtu > Užívatelia a oprávnenia. Pokiaľ aj napriek priradeniu príslušnej role užívateľ stále nevidí štatistiku v súhrne, zrušte zaškrtnutie voľby Obmedzenie viditeľnosti štatistík predaja na domovskej stránke a súhrnov v zoznamoch dokladov.

Pridanie novej role

 

Produkty prehľadu: Marža

Predtým bol problém so zobrazením množstva, keď sme mali na finálnu objednávku nadviazaných niekoľko záloh - tieto množstvá sa zbytočne duplikovali. Po oprave sa informácia zobrazí správne.