Skladový program

Spravujte sklady jednoduchým spôsobom

Viacero druhov dokumentov, automatizácia a niekoľko skladov. Objavte všetky možnosti Skladového programu.

Vyskúšať zadarmo

Vystavovanie všetkých druhov dokladov

EV – Externé vydanie

Dokument Externé vydanie (EV) slúži na potvrdenie každého výdaja tovaru mimo sklad (predaj zákazníkovi). V dôsledku toho sa zmení (zníži) množstvo a hodnota produktu na sklade. Vystavené EV na rozdiel od obchodných dokladov negeneruje platby ani zápisy do registrov DPH. Externé vydanie nejde vystaviť pri položke, ktorá nie je na sklade.

IP – Interné prijatie

IP je doklad, ktorý umožňuje pohyb v rámci spoločnosti, zvyšuje množstvo tovaru na sklade, nevyžaduje uvedenie dodávateľa, od ktorého tovar pochádza. Tento výrobok je možné vyrobiť, preto sa dá IP použiť ako doklad znázorňujúci príjem hotového výrobku zvnútra – z výroby do skladu.

IV – Interné vydanie

Ide o výdaj v rámci spoločnosti. Príklad jeho využitia môže byť výdaj tovaru na vlastné potreby (napr. žiarovky, papier apod.), výdaj tovaru počas inventúry (ktorý chýba) a výdaj súčiastok na výrobu iných produktov.

SP – skladový presun

Doklad SP, teda skladový (alebo medziskladový) presun, slúži na zaznamenanie pohybu tovaru alebo materiálu medzi vlastnými skladmi. Vyhotovenie dokladu nevyplýva zo skutočnosti nákupu či predaja, takže takto nevzniká daňová povinnosť.

Rez – Rezervácia

Vystavením rezervácie dochádza k rezervácii tovaru pre vybraného zákazníka. Na základe vystavených rezervácií dokážete vystaviť predajné doklady alebo objednať tovar v rámci konkrétnej rezervácie.

Inv – Inventúra

Inventúra stavu skladu vyhotovená ku konkrétnemu dňu umožňuje zistiť rozdiely vyplývajúce z vedenia skutočného stavu prostriedkov so stavom vyplývajúcim z účtovnej evidencie. Hlavným účelom inventúry je overenie stavu zásob výrobkov (aktíva a pasíva danej skladovej jednotky) vykazovaných v účtovných knihách.

Výhody aké ponúka náš skladový program

 • Všetky druhy dokumentov

  Vďaka skladovému programu BitFaktura môžete generovať tieto skladové dokumenty: PZ, VZ, IP, IV, Prevod medzi skladmi, Rezervácia, Objednávka tovaru a Inventarizácia. Získate tiež možnosť automatického generovania dokladov príjmu a výdaja na základe faktúr.

 • Správa užívateľov a oprávnení

  Pri správe Skladového programu môžete zriadiť účty pre svojich spolupracovníkov alebo umožniť prístup pre vášho účtovníka. Používatelia s obmedzeným prístupom budú môcť napríklad iba prezerať a priebežne účtovať nové dokumenty.

 • Reporty pre produkty a sklady

  Využite komplexný reporting zobrazujúci stavy zásob: množstvo, priemerný predaj, celkový predaj, množstvo a hodnotu predaných alebo zakúpených produktov alebo výkaz hodnoty podľa nákupnej ceny a množstva v danom období za nákupnú cenu.

 • Správa viacerých skladov

  Iba s jedným účtom môžete spravovať niekoľko skladov. Vytvorenie jedného alebo viacerých skladov a ich správa je veľmi jednoduchá – behom chvíľky sa naučíte orientovať v skladovom systéme.

Skladový program nájdete v tarifách

Obľúbený

Standard

5,90 € /mesačne

7,38 €/mesačne

Toto je najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou

Vybrať
 • Nelimitované faktúry
 • Šablóny faktúr a vlastné logo
 • 3 užívatelia
 • Reporty
 • Viac oddelení
 • Obsluha 3 skladov
 • Import platieb z banky
 • Automatické vystavovanie pravidelných faktúr

Pro

8,90 € /mesačne

11,12 €/mesačne

Toto je najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou

Vybrať
 • Nelimitované faktúry
 • Šablóny faktúr a vlastné logo
 • 5 užívateľov
 • Reporty
 • Viac oddelení
 • Obsluha 3 skladov
 • Import platieb z banky
 • Automatické vystavovanie pravidelných faktúr
 • Online účtovníctvo
 • Vlastná doména

Pro Plus

12,90 € /mesačne

16,12 €/mesačne

Toto je najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou

Vybrať
 • Nelimitované faktúry
 • Šablóny faktúr a vlastné logo
 • 10 užívateľov
 • Reporty
 • Viac oddelení
 • Obsluha 3 skladov
 • Import platieb z banky
 • Automatické vystavovanie pravidelných faktúr
 • Online účtovníctvo
 • Vlastná doména
 • Prístup z konkrétnej IP