Fakturačný program

Objavte jednoduchý online fakturačný program

Viacero šablón, vlastné logá, viacero mien a rýchle platby. Objavte všetky funkcie, ktoré uľahčujú fakturáciu.

Vyskúšať zadarmo

Evidencia nákladov

Pomocou BitFaktury získate úplnú kontrolu nad výdavkami spoločnosti.

Do systému môžete zadávať údaje na faktúrach a iných nákupných dokladoch spoločne s prílohami ich naskenovaných verzií vo formáte PDF. Môže ísť napríklad o skeny pracovných zmlúv, faktúr a účteniek. Vďaka tomu k nim budete mať prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete a ušetríte miesto na ich zhromažďovanie a ukladanie.

Zadávaním nákupných a predajných dokladov môžete sledovať financie svojej spoločnosti v reálnom čase pomocou dostupných prehľadov.

Nastavenie stavov a kategórií
Pri každom zadanom výdavkovom doklade je možné označiť stav a vybrať kategóriu, do ktorej takýto výdavok patrí.
Pripájanie príloh k výdavku
Originál každého výdavkového dokladu je možné nahrať do systému ako prílohu. Takto si môžete kedykoľvek prezrieť pôvodný dokument, na základe ktorého bol výdavok vyúčtovaný.

Overte si možnosti BitFaktury!

Vyskúšajte si ju zadarmo na 30 dní. Žiadne inštalačné poplatky ani dlhodobé záväzky.

Vyskúšať zadarmo