Fakturačný program

Objavte jednoduchý online fakturačný program

Viacero šablón, vlastné logá, viacero mien a rýchle platby. Objavte všetky funkcie, ktoré uľahčujú fakturáciu.

Vyskúšať zadarmo

Správa skladov

Po aktivácii možnosti pre sklady môžete začať spravovať svoje zásoby na sklade – v jednom či viacerých – a vystavovať skladové doklady.

Skladové doklady
Pomocou BitFaktury môžete vystavovať tieto skladové dokumenty:
  • EP – externý príjem
  • EV – externé vydanie
  • EPO – opravný externý príjem
  • EVO – opravné externé vydanie
  • IP – interné prijatie
  • IV – interné vydanie
  • SP – skladový presun
  • OT – objednávka tovaru
  • Rez – rezervácia
  • Inventúra

Ceny výrobkov možno zadávať v ľubovoľnej mene (EUR, USD, GBP, CZK, PLN atď.) a automaticky sa prepočítajú na hlavnú menu uvedenú používateľom.

Pri správe viacerých skladov môžete v každom sklade určiť iné predajné ceny.

O tom, či budú tlačové zostavy skladových dokladov obsahovať nákupné ceny, rozhoduje používateľ. Pri vystavovaní faktúr je možné určiť, z ktorého skladu sa výrobky odoberajú. Tým sa zabezpečí, aby systém poznal presný stav výrobkov v každom sklade.

Vlastník účtu môže jednotlivým používateľom pozvaným do systému obmedziť prístup do vybraných skladov. Používatelia budú môcť načítavať produkty na fakturáciu len z pridelených skladov.

Náš fakturačný systém zaručuje čo najvhodnejšiu evidenciu predaja.

Overte si možnosti BitFaktury!

Vyskúšajte si ju zadarmo na 30 dní. Žiadne inštalačné poplatky ani dlhodobé záväzky.

Vyskúšať zadarmo