Fakturačný program

Objavte jednoduchý online fakturačný program

Viacero šablón, vlastné logá, viacero mien a rýchle platby. Objavte všetky funkcie, ktoré uľahčujú fakturáciu.

Vyskúšať zadarmo

Reporty a grafy

Pomocou našej fakturačnej aplikácie môžete okrem iného dostávať komplexné reporty o denných alebo mesačných objemoch alebo sumách predaja, zákazníkoch a produktoch, ako aj pokladničné výkazy.

Jediným kliknutím môžete vytvoriť a vytlačiť správu o predaji za predchádzajúci rok, mesiac, porovnať údaje či si naplánovať budúce ciele.

Porovnávajte údaje, identifikujte trendy a využívajte tieto informácie na optimalizáciu činností. Nielen, že to urýchľuje rozhodovacie procesy, ale pomáha vám to aj lepšie pochopiť činnosť vlastnej firmy.

Súčet fakturovaných čiastok
Systém vytvára prehľadné grafy znázorňujúce zmeny príjmov z našich produktov.

Overte si možnosti BitFaktury!

Vyskúšajte si ju zadarmo na 30 dní. Žiadne inštalačné poplatky ani dlhodobé záväzky.

Vyskúšať zadarmo