Fakturačný program

Objavte jednoduchý online fakturačný program

Viacero šablón, vlastné logá, viacero mien a rýchle platby. Objavte všetky funkcie, ktoré uľahčujú fakturáciu.

Vyskúšať zadarmo

Viacero jazykov a mien

Pomocou BitFaktury môžete vystavovať faktúry vo všetkých svetových menách, ktoré sa prepočítavajú podľa ľubovoľného výmenného kurzu, kurzu Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky.

Pri zahraničných faktúrach je možné zobrazovať popisy v slovenčine, angličtine, španielčine, francúzštine, nemčine, taliančine, holandčine, ruštine, češtine, chorvátčine, poľštine, slovinčine, maďarčine, estónčine, gréčtine, čínštine, turečtine, perzštine, arabčine, albánčine či lotyštine.

Dokumenty sa dajú vytlačiť v ľubovoľnej kombinácii dostupných jazykov. Na dokumentoch môžu byť dvojjazyčné kombinácie – slovensko-anglické, slovensko-nemecké, slovensko-francúzske apod.

Náš online fakturačný program umožňuje voľný a jednoduchý tok dokumentov medzi vami a vaším zákazníkom, či už sa nachádza v Európe alebo v inej časti sveta.

Staráme sa o to, aby každá faktúra spĺňala fakturačné normy danej krajiny.

Viacero jazykov
Aplikácia umožňuje vystavovať dokumenty v angličtine, francúzštine, ruštine, španielčine, taliančine a nemčine (aj s opismi – slovensko-anglickými, slovensko-nemeckými, slovensko-francúzskymi, slovensko-českými, slovensko-talianskymi, slovensko-ruskými a v ľubovoľnej kombinácii týchto jazykov).
Viacero mien
Pri vystavovaní dokumentov je možné vybrať inú menu ako euro. Systém prispôsobí formátovanie čiastok špecifikám konkrétnej meny.

Overte si možnosti BitFaktury!

Vyskúšajte si ju zadarmo na 30 dní. Žiadne inštalačné poplatky ani dlhodobé záväzky.

Vyskúšať zadarmo